5 advice
Comment choisir son paddle

Изборът зависи от техниката и нивото ви: SUP-ът от пяна е напълно достатъчен за практикуващите за удоволствие или за разходка.

Les règles de priorités en surf et bodyboard

Макар че сърфирането и бодиборът са познати като свободни спортове, необходимо е да спазвате някои правила, когато се пързаляте по вода.
Целта е да се избегнат инциденти и всеки практикуващ да се отнася с уважение към вълните на другия.
Разбира се, най-важни са качества като толерантност и учтивост.

(2)
HAUT DE PAGE