Savoir les règles de priorités en surf et bodyboard

Правила за спазване на предимство при каране на сърф/бодиборд

(2)

Макар че сърфирането и бодиборът са познати като свободни спортове, необходимо е да спазвате някои правила, когато се пързаляте по вода.
Целта е да се избегнат инциденти и всеки практикуващ да се отнася с уважение към вълните на другия.
Разбира се, най-важни са качества като толерантност и учтивост.

 

Правило № 1: зони за къпане

правила за спазване на предимство при каране на сърф

Не се препоръчва и се забранява карането на сърф, бодиборд и SUP в зони, предвидени за къпещите се. Тези зони често са под наблюдението на спасители и са означени от водноспасителните служби с цветни знаменца. Избягването им означава предотвратяване на рисковете от сблъсъци и инциденти.
 

Правило № 2: спазване на предимство

Сърфистът, който кара се със зелената дъска, и се намира по-близо до разбиващата се вълна, има предимство спрямо сърфиста с червената дъска. Това предимство трябва да се спазва по цялата вълна - другите сърфисти и сърфистът с червената дъска нямат право да „хванат” тази вълна.

 

Правило № 3: сигнализиране за посоката на каране

Когато вълната се разбива едновременно от ляво и от дясно, тогава и двамата сърфисти имат предимство. Важното е да комуникират помежду си, за да сигнализират за намерението си да се спуснат наляво или надясно. В идеалния случай, дайте знак на другите сърфисти, които искат да се спуснат по същата вълна, в каква посока ще се насочите. И още веднъж - най-важните качества са толерантност и учтивост.
 

Правило № 4: разминаване

Когато двама сърфисти трябва да се разминат, карайки по една и съща вълна, разбиваща се и от ляво, и от дясно, никой от двамата няма предимство. В този случай, е препоръчително и двамата да излязат от вълната възможно най-бързо, за да избегнат всякакъв сблъсък и инцидент.

 

Правило № 5: връщане към върха

Когато завършите сърфирането на вълната, продължете да карате нагоре, заобикаляйки вълните, без да пречите на други сърфистите, които още са изправени. Ако „линиите” на вълната са дълги, винаги преминавайте там, където няма сърфисти „в действие”, за да избегнете всякакъв сблъсък и инциденти.

 

Правило № 6: падане в зоната на разбиване на вълната


Ако паднете в "зоната на удара" (мястото на разбиване на вълната), не се опитвайте да продължите да сe изкачвате директно към върха на вълната. Останете на мястото на пяната, образувана от разбиването на вълната и изчакайте преминаването на сериите вълни, като държите дъската в ръка и чак след това атакувайте върха, заобикаляйки, както е посочено по-горе.

Съвети:

Ако случайно несъзнателно сте „откраднали” предимството на друг сърфист, съветваме ви да излезете от вълната по възможно най-бързия начин. Тези правила за спазване на предимство много често ще намерите изписани на големи табла на местата за достъп до плажовете или в училищата по сърф.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vote
HAUT DE PAGE