Comment bien utiliser et entretenir votre masque EASYBREATH

Как правилно да използваме и поддържаме маската за шнорхелинг EASYBREATH?

(3)

Както при слънчевите очила, избягвайте контакта на маската Easybreath® с пясък, той ще надраска стъклото.
- Ако има пясък, не натискайте. Изпраквайте шнорхела и маската, преди да ги сглобите.

- Пясъкът може също да блокира гумата в шнорхела.
Изплакнете интензивно шнорхела или прокарайте ключ през задните допълнителни тръби, за да деблокирате гумата и изплакнете, за да го почистите окончателно от пясъка.
 
За да се гарантират всички обещани предимства на маската Easybreath®, тя трабва да се мие веднъж седмично с почистващ препарат за съдове и да се съхранява в мрежа, гарантираща добро проветрение.


Имате въпрос относно маската Easybreath? Отговорът може би е тук.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vote
съвети
EASYBREATH® - Често задавани въпроси (FAQ)

1. Какви предпазни мерки са необходими при използване на маска Easybreath®?

Само една: ПЯСЪКА.
- Както при слънчевите очила, избягвайте контакта на маската Easybreath® с пясък, той ще надраска стъклото.

(2)
съвети
Как да изберем маска за гмуркане EASYBREATH®

За да се възползвате максимално от маската EASYBREATH®, изберете размер, отговарящ на морфологията на лицето ви. Прекалено малката маска няма да ви осигури оптимален комфорт, а голямата може да провокира нежелано проникване на вода.

(4)
HAUT DE PAGE